Kategoria: Rezyliencja

Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia

Obraz siebie 0

Uświadom sobie siebie

Świadomość siebie to podstawa naszego funkcjonowania. Trudno wyobrazić sobie życie jednostki, która nie jest świadoma siebie. Czym jest świadomość siebie? Dlaczego warto ją doskonalić? Jak to robić i jakie płyną...

Twoje Mocne Strony 0

Odkryj swoje zalety (mocne strony)

Mocne strony- oto część naszej osobowości, której nie zauważamy, lub którą nadmiernie wyolbrzymiamy. To pierwsze zdarza się znacznie częściej, dlatego niniejszy tekst poświęcony jest odkrywaniu swoich mocnych stron. Mocne strony...