Kategoria: Efektywność

Efektywność to rezultat podjętych działań, jego nakładów i otrzymanych efektów