Kategoria: Rezyliencja

Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia

Niepowodzenia 0

Jak sobie radzić z niepowodzeniami 

Niepowodzenia lub porażki, to coś, czego nie lubimy i staramy się za wszelką cenę uniknąć.  Często staramy się do tego stopnia, że rezygnujemy z różnych działań, jeśli na horyzoncie czai się...

Obraz siebie 0

Uświadom sobie siebie

Świadomość siebie to podstawa naszego funkcjonowania. Trudno wyobrazić sobie życie jednostki, która nie jest świadoma siebie. Czym jest świadomość siebie? Dlaczego warto ją doskonalić? Jak to robić i jakie płyną...

Wybaczenie 0

Trudna sztuka przebaczania tylko dla nas

Wielu z nas przebaczanie utożsamia z zapomnieniem o doznanej krzywdzie i właśnie dlatego nie potrafi wybaczać. Istotą przebaczenia nie jest uznanie krzywdy za niebyłą, ale akceptacja faktu, że miała miejsce...

Radość dawania 0

O dzieleniu się, które daje radość

  Nikt nie jest samowystarczalny. Do życia potrzebujemy innych ludzi i ich pomocy. Potrzebujemy, a więc bierzemy. Czerpiemy z tego, co jest nam dostępne. Równie silną potrzebą jak czerpanie jest...

Twoje Mocne Strony 0

Odkryj swoje zalety (mocne strony)

Mocne strony- oto część naszej osobowości, której nie zauważamy, lub którą nadmiernie wyolbrzymiamy. To pierwsze zdarza się znacznie częściej, dlatego niniejszy tekst poświęcony jest odkrywaniu swoich mocnych stron. Mocne strony...