Czy trudno kochać siebie?

Kochać – słowo to najczęściej odnosimy do relacji z innymi. Mówimy, że kochamy kogoś lub że ktoś nas kocha. Kochanie ma wiele odcieni. Inaczej kochamy rodziców, inaczej partnera, inaczej dzieci,...