Daniel Kahneman „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym”.

  Nasz mózg płata nam figle i prowadzi na manowce. Racjonalność nie oznacza nieomylność i zawsze dobrą decyzję.  W swojej książce Daniel Kahneman zwraca uwagę na pułapki, w jakie możemy...