Silny charakter i odporność. Jakie są zależności między nimi?

Silny charakter, to coś, co wszyscy chcielibyśmy mieć. Utożsamiamy go głównie z racjonalnym podejściem do życia, silną wolą, zdecydowaniem i radzeniem sobie z codziennymi trudnościami. Fundamentem silnego charakteru jest odporność....