7 razy więcej optymizmu

Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne.Winston Churchill Optymizm, to postawa życiowa, którą charakteryzuje pozytywne podejście do wszystkiego co nas spotyka. Jej przeciwieństwem jest pesymizm,...