Jak budować rezyliencję – swoją sprężystość psychiczną?

Rezyliencja – sprężystość psychiczna Rezyliencja, co to takiego? Rezyliencja, to nieco mniej znany termin psychologiczny oznaczający cechy wpływające na radzenie sobie z trudnościami życiowymi. W życiu zawodowym trudnością mogą być...