Jak być wytrwałym?

Wytrwałość jest jedną z najbardziej pożądanych cech. Chcemy być wytrwali, to znaczy konsekwentni w osiąganiu dalekosiężnych celów. Bez tej cechy jest to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe? Jak być wytrwałym?...